Jeolojik Araştırmalar Derneği, inceleme konusunun temelinde yer bilimleri olmak kaydıyla diğer tüm bilim dallarını da özgürce içine alacak şekilde geniş tabanlı (multi disipliner) ve özgün (daha önce akademik düzeyde yeterince incelenmemiş) konularda araştırmalar yapmak ve uygulama projelerini hayata geçirmek amacıyla 31 Ocak 2014 tarihinde kurulmuştur. Merkezi Ankara'da olup, şubesi bulunmamaktadır.

Dernek, kamu yararı da gözeten katma değeri yüksek bilimsel projeler üretmesi karşılığında devletten veya bağımsız kaynaklardan sağlayacağı fonlar sayesinde araştırmalarını sürdürmeyi, toplum nezdindeki jeoloji farkındalığını arttırmayı, mesleki eğitimin gelişmesine katkıda bulunmayı, bunun yanısıra başarılı öğrencileri ve araştırmacıları da imkanları dahilinde vereceği burslar yoluyla desteklemeyi hedeflemektedir.